top of page

МІФИ ПРО МОРФІН

Оновлено: 10 квіт. 2020 р.

Зоя Максимова, лікар паліативної допомоги


Багато пацієнтів і лікарів мають деякі побоювання щодо використання опіоїдних

анальгетиків, а саме морфіну та фентанілу. Давайте розглянемо найпопулярніші із

них.


Морфін спричиняє зупинку дихання?


Насправді найпоширенішими побічними реакціями застосування опіоїдів є закреп,

нудота та блювання, сонливість. Пригнічення дихання є нечастим побічним ефектом в

онкологічних хворих у випадку, якщо доза опіоїду підібрана відповідно до інтенсивності

больового синдрому. Наявність побічних реакцій, пов’язаних із лікуванням опіоїдами,

вимагає обізнаності щодо них лікарів, моніторингу стану пацієнта з метою корекції

дозування в кожному індивідуальному випадку та застосуванні відповідних лікарських

засобів для їх зняття або послаблення.


Морфін пришвидшує смерть?


У деяких хворих застосування опіоїдів асоціюється з думкою, що «смерть вже близько» і що опіоїди її пришвидшують. Насправді дослідження показують, що адекватне

знеболення, навпаки, покращує якість життя та сприяє виживанню пацієнтів. ВООЗ

наголошує, що лікарські засоби, які містять наркотичні речовини, є безпечними у випадку їх раціонального застосування для медичних цілей.


Морфін викликає залежність?


Страх щодо виникнення залежності від опіоїдів – це найбільш поширений фактор, який

перешкоджає застосуванню опіоїдних анальгетиків у медичній практиці. Насправді

сучасні підходи до розуміння біопсихологічних механізмів синдрому залежності

визнають, що він базується на характеристиках нав’язливої поведінки, яка має більший

пріоритет для особи, ніж будь-яка інша діяльність. Тобто коли пацієнт продовжує

використання речовин, незважаючи на шкоду, яку вони завдають, незалежно від того, чи є в нього синдром відміни або толерантність до анальгетика. Встановлено, що синдром залежності не є наслідком належного застосування опіоїдів для полегшення болю.


Особливо у тому випадку, коли пацієнт не має захворювання, пов’язаного зі звиканням,

досвіду зловживання речовинами і у нього немає соціально-психологічних стресів.

Систематичний огляд наукових джерел показав, що лише 0,43% пацієнтів, які отримували лікування опіоїдами для знеболення та не мали досвіду зловживання речовинами у минулому, зловживали цими ліками та лише у 0,05% пацієнтів виникав синдром залежності.


Морфін можна використовувати лише у стаціонарі?


Серед медичних працівників, пацієнтів, їхніх родичів існує переконання, що опіодні

аналгетики можуть бути застосовані тільки в стаціонарних умовах, або для іх

застосування в домашніх умовах необхідна присутність медичного працівника.

Це хибне уявлення. Насправді усім пацієнтам, які потерпають від хронічного болю,

державою законодавчо урегульовано можливість безперешкодно отримувати лікарські

засоби із закладу охорони здоров’я або рецепти на опіоїдні анальгетики для застосування цих лікарських засобів вдома згідно листка призначень, виданого лікуючим лікарем. При цьому пацієнт або ті, хто за ним доглядає, самостійно, без медичного працівника, здійснюють ін’єкції лікарського засобу зі вмістом наркотичної речовини.Нормативні акти, які регулюють виписку та безоплатне отримання препаратів:


- Постанова Кабінету Міністрів від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями

захворювань».

- Постанова Кабінету Міністрів від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження порядку

придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

- Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування

рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення,

Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх

структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення

рецептурних бланків та вимог-замовлень» зі змінами.

- Наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення,

зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

- Наказ МОЗ від 19.03.18 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної

медичної допомоги» у Переліку медичних послуг з надання первинної медичної

допомоги» (Додаток 1) п.п.12 , 13.


Зоя Максимова, лікар паліативної допомоги

189 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page